In 2018, Thuis, Zeilen

De Markerwaarddijk snijdt dwars door de oude Zuydersee. Het Markermeer is een groot zwembad en de biodiversiteit in en onder het water schijnt niet optimaal te zijn, volgens de deskundigen. Daarom is een groots en meeslepend natuurplan bedacht: de Marker Wadden. Wat in feite natuurcompensatie voor bouw in het IJmeer is, en tevens een enorme slibmotor, wordt ook geschikt gemaakt voor menselijke consumptie: tegen de dijk – om de hoek bij Lelystad – komen vijf kunstmatige eilanden waarvan er eentje voorzien wordt van haventje, restaurant, vogelkijkhutten en wandelpaden. In dit rijk in wording streken we eerste kerstdag neer. In het geheel verlaten haven, in een omgeving die op dit moment nog meer weg heeft van een maanlandschap dan “natuur”. Maar in grote lijnen is al wel te zien hoe een en ander zal worden. Weinig “echt” Wad, maar het wordt vast een leuke plek voor dagrecreatie.

Ons zeiltripje rond de dijk voerde vervolgens met een rustig windje kracht 3 naar Lelystad, welkom geheten door de “poepende man”, en een dag later met bijzonder weinig zicht langs de dijk naar Enkhuizen. Het geultje dat vlak langs de dijk loop, ligt nu in een (verboden) werkgebied. De dijk verdween dus uit zicht. Gelukkig is er tegenwoordig AIS zodat je nog een beetje in de gaten kunt houden of er nog een ergens een grote binnenvaarder hetzelfde plan had bedacht. Het vertrouwde Marker haventje in het Zuiderzeemuseum werd onze overnachtingsplek en het “Zuiderzeelicht” spektakel in het museum een grappige onderbreking van de stilte op het water. Want stil is het daar, deze dagen. Een enkel jacht aan de horizon, maar vooral leegte en ruimte. Prima om zo een paar dagen weg van de landdrukte te zijn.

De daarop volgende dagen bleef het zicht slecht, en de wind zwak. Na een overnachtingsstop in de vluchthaven bij de Ven gleden we op 28 december voor de laatste keer dit jaar tegen onze Hoornse plek aan de steiger. Klaar voor de overwintering en het jaarlijkse inpakken van de dame in haar winterkleedje. We gaan haar weer goed verzorgen de komende maanden.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search