In 2018, Thuis, Zeilen

De hellingbeurt verliep dit jaar zó voorspoedig dat de daarvoor gereserveerde tijd na de tewaterlating nog wat dagen over liet om te zeilen. Op een doordeweekse dag, zo tussen hemelvaart en pinksteren, is het IJsselmeer rustig, zeker als we de muggen van de westkust ontvluchten en de Friese kliffen opzoeken. In 1345 versloegen daar de Friezen de Hollanders, waardoor Friesland zelfstandig bleef. Dat was nog voor de Grote Friese Oorlog die een einde maakte aan de Friese onafhankelijkheid. Vooruitgestuurd door slechts een zuchtje wind, hadden we genoeg tijd om dat te memoreren. En om onze weg te zoeken naar de kleinste vissershaven van Europa, die van Laaksum (Laaxum), verscholen achter de ondiepte van het Vrouwezand.

In vroeger tijden zochten vissers beschutting in een natuurlijke inham bij de kust van Mirns. In 1904 werd door plaatselijke vissers aangedrongen op het aanleggen van een vissershaven bij Laaksum. Uiteindelijk werd in 1912 de haven in gebruik genomen. De Laaksumers visten met Staverse jollen op haring, paling, ansjovis en bot. Na de afsluiting van de Zuiderzee werden de houten jollen geleidelijk aan vervangen door stalen schouwen. De schepen werden gemotoriseerd en de netten hoefden niet meer getaand te worden, want werden van nylon. De haring en ansjovis verdwenen uit de voormalige Zuiderzee. In het zoete water werd nu gevist op snoekbaars, baars en paling. De taanketels op de kade herinneren nog aan vervlogen tijden.

In de loop der jaren verdwenen de visserijbedrijven uit Laaksum en raakte de haven in verval. In 2012 werd deze voor het eeuwfeest opgeknapt. Er bleef uiteindelijk één visser over: de broers Jan en Joop de Vries vangen met de HL6 op kleinschalige en duurzame wijze de heerlijke Laaxumer bot. Omrop Fryslân heeft een mooie documentaire uitgezonden over de broers, Laaksum en de haven. Bekijk hem hier.

Met een maximale diepte van 1.1m was het aanlopen van het haventje voor ons goed te doen. Behalve een verlaten motorboot was de haven leeg, maar we lieten natuurlijk wel de vaste plek van de HL6 vrij. Afgezien van een restaurantje met terras is er bij de haven niets te beleven, anders dan te genieten van uitzicht, vogels en rust. De bij de haven gelegen “Hang” staat er helaas mistroostig bij. In dit gebouwtje werd vroeger de vis op zout gelegd en was afslag en rokerij. Nu resteert een bouwval die naar het schijnt binnenkort gerestaureerd gaat worden en een vishandel zou gaan huisvesten. Eerdere plannen voor een klein museum hebben het niet gehaald. Zo moet ook Laaksum wennen aan de moderne tijd die overal langzaam en gestaag zijn aanwezigheid manifesteert. Hoe toepasselijk dan ook het opschrift op een bootje op de kant: “zonder haast, zonder rust”.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search